1. – 7173
About project
1. – 7173
Area of interest
2. – 2033
3. – raselinovkad
Project goals
5. – RPZ
Project workflow
6. – 7468
Work in laboratory
4. – marlyn
Fieldwork
7. – 0579
Outputs
8. – flightradar
Data acquisition
previous arrow
next arrow

Welcome to LUCC4Hydro

Project TAČR SS05010124

Hodnocení vlivu změn krajinného pokryvu na lokální hydrologii a
klima v Krkonošském národním parku s využitím dálkového průzkumu
Země a hydrologického modelování

Assessment of the impact of land cover changes on local hydrology and climate
in the Krkonoše Mts. National Park using remote sensing and hydrological
modelling