• Charles University Prague, Faculty of science (project coordinator) / Přírodovědecká fakulta UK (koordinátor projektu)
  • CzechGlobe – Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences / Ústav výzkumu globální změny AV ČR
  • Institute of Hydrodynamics the Czech Academy of Sciences / Ústav pro hydrodynamiku AV ČR