The analysis will be carried out in the upper Úpa and upper Čistá catchment areas (see map). The areas have been chosen so that water measuring stations are available from which hydrological data can be obtained. The choice also fulfils the intention to compare a smaller catchment with minimal anthropogenic influence (upper Čistá – 6.53 km2) and a larger catchment (upper Úpa – 82 km2) where anthropogenic influences are much more significant.

***

Zájmové území

Analýza bude probíhat v povodí horní Úpy a horní Čisté (viz mapa). Území byla volena tak, aby byly k dispozici vodoměrné stanice, z nichž bude možné získat hydrologická data. Volba splňuje též záměr porovnat povodí menšího řádu minimálně ovlivněné antropogenní činností (horní Čistá – rozloha 6,53 km2) a větší povodí (horní Úpa – rozloha 82 km2), kde jsou antropogenní vlivy mnohem významnější.